ForsideManagement System – SIKOM Guard

Management System

Intuitivt og støttende brugerinterface giver øget sikkerhed og større arbejdsglæde

Sikkerhedsmæssigt kan det være både stressende og frustrerende for medarbejdere at alarmbehandle et stort informationsflow 24 timer i døgnet, hvor der i øvrigt er stor risiko for tab af vitale informationer. Løsningen er en automatisering af sikringssystemerne gennem et fælles management system i et kontrolrum.

De kan være problematisk og vitalt at opretholde et højt sikkerhedsniveau og oppetid på alle sikringssystemerne, når det bliver op til den enkelte medarbejders kompetenceniveau at alarmbehandle og tolke de forskellige alarmsituationer.

SIKOM Danmark har leveret management systemer siden 1999 til en lang række kunder indenfor havneindustrien og offentlige institutioner herunder Politiet og kriminalforsorgen. Det helt store succeskriterie har været økonomisk optimering gennem centralisering med en ensartet og effektiv arbejdsgang, samt ønske om at bringe overblik over det allerede installerede udstyr.

At skabe et intuitivt og støttende brugerinterface, uafhængigt af underliggende udstyr, der guider operatøren gennem en ensartet alarmhåndtering, hvor deres alder og installationssted er vores ambition. Serviceopgaver kan håndteres så de ikke bliver glemt og rapporter kan samtidig automatiseres og udsendes automatisk til relevante modtagere.

Management systemet er fuldt skalerbart, fra få enheder og datainput til decentrale og fysisk forskellige lokationer, hvor kontrol- og overvågningscentrer kan være tilstede på en helt anden fysisk lokation. Eksempelvis kan kontrolcenteret stå for vagten i dagtimerne, hvorefter vagten overføres til et eksternt center, eventuelt en afdeling i en anden tidszone, i den yderligere arbejdstid. Dette giver øget sikkerhed, arbejdsglæde og effektivitet, der ikke længere er afhængig af brugerens kompetenceniveau til de enkelte underliggende systemer.

Den typiske kundeinstallation er baseret på en integrering af: Adgangskontrol, Brandalarmering Videoovervågning, Samtaleanlæg og Perimeter kontrol, hvor bygningsautomation og produktionsovervågning indgår som en naturlig integrering af effektiviseringsprocessen. Vores management system bruges daglig på mere end 40 lokationer rundt omkring i landet samt opsamler og alarmbehandler input fra mere end 1.000.000 alarmpunkter dagligt.

MANAGEMENT SYSTEM – SIKOM GUARD

Fuld skalerbar og uden begrænsning i datainput fra underliggende udstyr

Adgangskontrol
Alarmanlæg
Perimetersikring
Kameraovervågning
Nøgleadministration
Dronedetektering
Brandsikring
Bygningsautomation
Samtaleanlæg
Internet of Things
Produktion
IT-infrastruktur