ForsideKontrolrum og vagtrumsløsninger

Kontrol- og vagtrumsløsninger

Optimeret workflow – med storskærmsløsning og betjening på touch-skærme

SIKOM Danmark har stor erfaring med kontrolrum design og ombygning. Gennem mere end 20 år har vi designet og installeret kontrolrum og vagtrumsløsninger til højsikringskunder som Danske Havne, Politiet samt til større danske produktionsvirksomheder. El- og kraftvarmeværker benytter vores ekspertise på netop kontrolrum design.

Kontrolrums løsninger indeholder typisk en stor skærmvæg (videovæg), skærm controller, matrix, streamer, extender. Det indebærer komplet indrettede arbejdspladser med ergonomiske møbler, skærme og audiosystemer.

De forskellige styrings, informations- og sikringssystemer bindes sammen i en managements løsning, der skaber overblik, optimerer, forenkler og effektiviserer arbejdsprocesserne, så alt betjening udføres indenfor 3 klik.

SIKOM Danmark har leveret specialløsninger til fængsler, politistationer, militære baseområder, havne, energiværker og hospitaler

Kontakt os i dag og få en uforpligtende snak, om kontrolrums optimering og hvilke ønsker I har til effektivisering, der kan øge arbejdsglæden og sikkerheden samt give jer en lettere hverdag.

VI TILBYDER

SIKOM Danmark A/S leverer et bredt udvalg af kontrol- og vagtrumsløsninger

Kontrolrum og vagtrumsdesign samt installation

SIKOM Danmark står i dag for installationen af 3D tegninger og levering af stole, borde, lys og ventilation til flere danske fængsler og arresthuse. I forbindelse med den nye politireform har SIKOM opbygget kontrolrum- og vagtcentraler på de nye regionsstationer også kendt som politikredse.

Video-display, matrix og extendere

Arbejdsmiljøet er et hovedfokus, når vi designer et vagt- eller kontrolrum. Det er derfor vigtigt at få fjernet støj og varmekilder fra blandt andet klientmaskiner. For at flytte klientmaskiner til et fælles kontrolrum benytter man KVM extendere. Disse extendere kan forlænge skærme, mus og tastaturer via netværk eller et direkte forbundet kabel mellem sender og modtager. Hvis en vagt eller operatør har 3, 4, 5 eller flere klientmaskiner, kan vi installere en Glide switch, således at der kun vil være et tastatur og en mus til alle maskiner. Dette giver orden på arbejdspladsen og ro hos operatøren eller vagten.
Med en KVM matrix får brugeren adgang til mange klientmaskiner eller serverer. Mange er i dette tilfælde betegnet som op til 100 forskellige maskiner. Samtidigt kan brugeren ”sende” skærmbilleder til en skærmvæg eller til flere skærme.

Styring af lys og lyd samt sluser og pullertanlæg

I et kontrolrum eller vagtrum er det vigtigt, at vagten har nem adgang til at styre gentagne operationer eller rutiner. Til dette formål benyttes en touch skærm, hvor der indlægges knapper til styring af porte, sluser, pullertanlæg samt lys og lyd i lokalet. Korrekt lyd i et kontrolrum er yderst væsentlig, da taleforståelse altafgørende. Højttalerne kan give hurtige og automatiserede meddelelser til vagten, og derved undgå at vagten skal ”flytte hovedet” over på en anden skærm. Via touch skærmen kan vagten også styre solafskærmning, ovenlysvinduerne, temperatur samt ventilation i vagtlokalet. Igen er det arbejdsmiljøet der er i fokus. Med et godt arbejdsmiljø minimeres stressniveauet og vagten vil kunne fokusere og koncentrere sig om de væsentligste opgaver.

Videovæg

Et kontrolrum med skærmvæg, hvor indholdet styres automatisk og dynamisk, kan både besidde en ganske simpel installation med f.eks. fire skærme eller en avanceret installation med mere end tyve skærme. De avancerede skærmløsninger integreres som oftest med en skærm controller eller en virtuel skærmløsning. Desuden indgår der som oftest også en avanceret KVM matrix samt et management system.

Til rigspolitiet har SIKOM leveret Danmarks største kontrolrumsløsning i forbindelse med et avanceret terrorberedskab, der er en del af Rigspolitiets nationale situations- og operationscenter (NSIOC).
Du kan læse mere her: https://www.beredskabsinfo.dk/politi/rigspolitiets-nationale-situations-og-operationscenter-indviet/