ForsideCasesHøjsikringStorstrøm Fængslet

Storstrøm Fængslet

Beskrivelse

SIKOM Danmark har stået for den totale sikringsentreprise på det nyopførte Storstrøm Fængsel og efterfølgende uddannelse samt 24/7 services og vedligeholdelse.

Storstrøm Fængsel har i alt 250 pladser og er bygget til at håndtere nutidens indsatte. Arkitekten havde stort fokus på de ansattes tryghed og trivsel, da idéen til fængslet blevet lavet. Fængslet udgør knap 35.000 m2 og er opdelt i fire uafhængige og fritliggende afdelinger samt én særligt sikret afdeling. Udformningen af fængslet med små bo-enheder, placeringen af de enkelte faciliteter og et gennemtænkt logistiksystem for færdsel i fængslet giver mulighed for, at man effektivt kan adskille de indsatte. Det øger sikkerheden og gør Storstrøm Fængsel i stand til at tage imod alle typer af indsatte. Derfor er det måske det mest moderne og sikre fængsel i Nordeuropa.

Sikringsopgaven inkluderede installation og integrationen af det nyeste og mest moderne elektroniske overvågning- og sikringsudstyr. Alle sikringssystemerne er integreret i et fælles Security Management System. Fra managementsystemet betjenes de forskellige sikringssystemer, herunder mere end 300 kameraer samt Adgangskontrol, Perimeter alarm, Brandsikringsanlæg, cellekaldsanlæg, Videorecordering, elektroniske låsesystemer, CTS og telefonsystemer. Personalets håndbårne radioer til personlig sikring er ligeledes integreret i det fælle Managementsystem. Entreprisen indeholdt foruden entreprenørarbejde, også et komplet designet overvågnings- og kontrolrum inklusiv møblering.

Storstrøm Fængslet blev taget i drift september 2017.

SIKOM Danmark har leveret sikringsløsninger til fængsler og arresthuse i Danmark siden 1999.

Detaljer