Rigspolitiet

Beskrivelse

For at være bedre til at håndtere det øgede trusselsbillede vi i dag står over for, ønskede Politiet at etablere et topmoderne Nationalt Situations og Operationscenter, samt decentrale Operation Centre rundt omkring i Danmark. Samtidigt bliver vagtcentralerne moderniseret over hele landet. De topmoderne operationscentre giver politiet et hurtigt overblik over farlige situationer og giver dem mulighed for at sætte mere effektivt og hurtigere ind ved en national krisesituation.

SIKOM Danmark blev valgt til at levere kontrolrumsløsning til Rigspolitiets kommandostationer (KSN) samt til de nationale operationscentre (NSIOC). Rammeaftalen løber i op til 4 år. Der er blevet etableret fire situations- og operationscentre, hvor de to regionale er placeret i Østjyllands og Københavns politikredse, mens de to nationale centre placeres hos PET samt hos Rigspolitiet i Roskilde.

Centrene vil være døgnbemandede for til enhver tid at have et overblik over den beredskabsmæssige situation i hele landet. Foruden de nationale opgaver bliver situations- og operationscenteret også kontaktpunkt for internationale samarbejdspartnere. Samtidigt skal man fra situations- og operationscenteret løse en række nationale opgaver som støtte for politikredsene.

Detaljer