SIKOM Danmark A/S er valgt som leverandør til nye specielle overvågningssystemer

Efterretningsregimentet under Det Danske Forsvar har valgt SIKOM Danmark A/S til leverandør af deres nye specielle overvågningssystem til uddannelsen inden for tilbageholdelse af personer (Conduct- after Capture)

Kompleks og komplet løsning – både mobil og stationær

Løsningen er en komplet løsning med kameraovervågning og lydovervågning af samtlige rum i uddannelsesfaciliteten. Det har krævet fuld fokus fra alle involverede i vores organisation at efterleve kravene til opgaven.

Hele systemet er samlet under et Managementsystem, der kan tilgås fra flere arbejdspladser for personel med forskellige kompetenceområder til denne type af træning. Til den efterfølgende evaluering og briefing af et uddannelsesforløb er der installeret udstyr, som blandt andet storskærme og interaktive projektorer, for at kunne gennemgå og visualisere det samlede træningsforløb.

Løsningen består af en stationær løsning installeret i uddannelsesfaciliteten og en komplet mobil løsning, der kan anvendes i forskellige faciliteter under en øvelse.

Kort leveringsfrist sætter krav til hele leveranceorganisationen

Leverancen har stillet store krav til vores leveranceorganisation da hele ordren skulle leveres med en ekstrem kort leveringfrist på blot 1. uge.

Vi er utrolig stolte af at kunne efterleve de stillede krav til både udstyr og leveringstid samt at  Forsvarsministeriet materiel-og indkøbsstyrelse har givet udtryk for deres store tilfredshed med både leverancen og med kvaliteten af det leverede udstyr.

Hele leverancen bestod sin prøve under den efterfølgende øvelse.