Til forsiden Sitemap Print Kontakt Dansk

Aalborg . Aarhus . Odense . København

Advanced surveillance solutions

Talevarsling (EVAC)

Talevarsling - et livsvigtigt system

Der stilles stadig flere krav til sikkerheden i bygninger, samtidigt har talevarslingssystemerne bevist deres effektivitet, når man under en kritisk situation skal evakuere en bygning. 

Behovet for at kunne evakuere bygninger mere effektivt er stadig stigende, da offentligheden ønsker større sikkerhed i de bygninger, hvor de færdes. For at sikre et højt niveau i løsninger til talevarsling, har man fra myndighedernes side sat strenge krav til talevarsling. Kravene til talevarsling er reguleret af det europæiske regelsæt EN60849, som i dag har sat standarden for talevarslingssystemer. I Danmark er DBI (dansk brandinstitut) vejledning 24 samt tillæg 8 til bygningsreglementet vigtige hjørnestene i projektering af talevarslingsanlæg. For eksempel foreskriver bygningsreglementet, at talevarslingssystemer bør benyttes i rum, der er beregnet til mere end 50 personer, dette kan eksempelvis være butikker, skoler, diskoteker, indkøbscentre, udstillingslokaler, idrætshaller, teatre mm.

Effektiv varsling i kritiske situationer

Det vigtigste argument for at vælge et talevarslingsanlæg, når man skal finde en løsning, til evakuering af bygninger, er dets effektivitet. Forsøg har vist, at man med anvendelse af et talevarslingsanlæg frem for en almindelig alarmhyletone, kan reducere reaktionstiden fra 11 minutter ned til under 30 sekunder, hvilket uden overdrivelse er livsvigtigt, hvis der opstår en kritisk situation.

Rigtig varsling første gang

Et andet vigtigt argument for talevarsling er muligheden for at give præcise meddelelser med det samme – når der opstår en kritisk situation. Eksempelvis vil det være vigtigt hurtigt at få personerne ud af en bygning, hvis der opstår brand i denne. Er branden ydermere opstået på 3 tredje sal, er det langt bedre, hvis man først og præcist informerer og evakuerer personerne på denne etage. Man kan informere præcist hvilken flugtvej, der er den bedste og man kan gøre det med det samme. Efterfølgende kan man evakuere resten af bygningen. Dette kan lade sig gøre ved at anvende zoner eller områder i sin talevarslingsløsning. Opdeling af en bygning i zoner betyder yderligere, at man kan installere et talevarslingsanlæg, så det følger brandstrategiplanen.

Automatisk varsling

Talevarslingssystemer giver mulighed for samtidigt at anvende automatiske beskeder og manuelle beskeder. Anvendelse af forud indtalte beskeder til håndtering af nødsituationer anvendes for at få den rigtige besked ud første gang. Herudover er det muligt at tilslutte et brandmandspanel til talevarslingsanlægget således, at det altid er muligt for brandmyndigheder at give præcise manuelle beskeder, som kan være afhængig af udviklingen af den konkrete krisesituation.

Mange muligheder med prioriteret talevarsling

Et talevarslingsanlæg giver mange muligheder - ikke kun i nødsituationer. Man kan anvende det til at spille baggrundsmusik. Man kan også bruge det til at give meddelelser – f.eks. søge folk, hvis lille Peter er blevet væk eller informere om generelle ting - f.eks. ”forlystelsescentret lukker om 10 minutter” eller bruge det til annonceringer - ”der er italiensk uge med masser af spændende retter og tilbud”. Selve talevarslingen vil dog altid være prioriteret højere end de almindelige beskeder således, at talevarslingsfunktionen altid vil få første prioritet i en kritisk situation.

Talevarslingssystemer er udviklet til at give præcise beskeder i kritiske situationer første gang, så man kan redde liv, hvis der opstår en nødsituation.

Download PlenaTalevarslings brochure