Til forsiden Sitemap Print Kontakt Dansk

Aalborg . Aarhus . Odense . København

Advanced surveillance solutions

Rigspolitiet, Nærpoliti, Politikredse og PET


SIKOM har for rigspolitiet installeret et af danmarks største adgangskontrolanlæg (ADK) samt tyverialarm (AIA) på mange af hovedstationerne og understationer.
De fleste stationer er også etableret med et avanceret kameraovervågningssystem.
På Færørene og i Grønland har SIKOM ligeledes installeret alle sikringssystemerne.

Ud over adgangskontrol, tyverialarm og kameraovervågning har SIKOM også installeret detektionsovervågning, samt samtaleanlæg mellem hovedstationer og understationer.

SIKOM har for Rigspolitiet udviklet et centralbasseret system med klienter, til integration af flere decentrale kommunikations og overvågningssystemer, således at vagtpersonalet kun har en platform af arbejde på.

SIKOM tilbyder 24/7/365 service og support.


Vil du vide mere omkring integrerede sikkerhedssystemer er du velkommen til at kontakte Morten Hansen på tlf. +45 8764 6000 eller på mail mh@sikomdanmark.dk  


Om Politiet:
Politiet i Danmark, på Færøerne og i Grønland udgør et fælles korps, di­rekte ansat i staten. Justitsministeren er politiets øver­ste chef og udøver sin beføjelse gennem rigspolitichefen, og politidirektørerne.

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed.
Rigspolitiet ledes af rigspolitichefen.
Politiets Efterretningstjeneste (PET) hører under Rigspolitiet.
Danmark er inddelt i 12 politikredse (samt Færøerne og Grøn­land).
For at styrke politiets indsats i lokalområderne er der etableret nærpolitistationer i flere byer.