Til forsiden Sitemap Print Kontakt Dansk

Aalborg . Aarhus . Odense . København

Advanced surveillance solutions

Sikom sikre fængslerne i Danmark.

Der findes to slags fængsler i Danmark, nemlig åbne fængsler og lukkede fængsler.

Sikringsteknisk er der stor forsket på perimeter sikringen i de to typer fængsler.
Men den indvendige sikring, kommunikationsanlæggene og betjeningssystemerne til de to fængsels typer er næsten identiske.

Sikom har mere end 15 års erfaring med sikring af fængsler, og sammen med kriminalforsorgens tekniske afdeling og SIK enheden, har vi teknologisk været på forkant med de nyest sikringssystemer.
Dette bevirker at alle de danske fængsler i dag, næsten er i top når det gælder sikringssystemerne.

Hvis vi i dag ser en fangeflugt fra et lukket fængsel, skyldes det næsten altid en menneskelig fejl.

Driftsikkerhed er prioriteret meget højt, hvorfor flere komponenter i systemerne har mange år på bagen, men stadig performer til UG.
Dette bevirker også at udgifterne til drift og vedligeholdelse af sikringssystemerne er minimale.

Sikom levere turnkey systemer, og fungere som kriminalforsorgens forlængede arm, til ny teknologi, viden og knowhow.

Sikom har vundet licitationerne på sikringssystemerne, til henholdsvis Statsfængslet på Nordfalster samt til Anstalten i Nuuk.

Vil du vide mere omkring Statsfængslet på Nordfalster, tryk her.

Vil du vide mere omkring Anstalten i Nuuk, tryk her.

Sikom har et testcentret i Hinnerup, hvor vi kan demonstrere og simulere alle de sikringskomponenter der indgår i et sikrings setup til både fængsler, arresthuse og sikrede institutioner.

Vil du vide mere omkring sikring af højrisikoområder, er du velkommen til at kontakte Morten Hansen på tlf. +45 8764 6000 eller på mail mh@sikomdanmark.dk


Om fængslerne i Danmark:
Kriminalforsorgen har 5 lukkede og 8 åbne fængsler samt Københavns Fængsler (KF), der er et fælles navn for tre arresthuse.

Derudover driver Kriminalforsorgen institutionen Ellebæk for frihedsberøvede asylansøgere mv.

Dømte personer anbringes som hovedregel i et åbent fængsel. Kriminalitetens art, straffens længde eller risiko for undvigelse betyder dog, at nogle skal afsone i et lukket fængsel.

Indsatte, der misbruger friheden i de åbne fængsler, placeres i et lukket fængsel.