Til forsiden Sitemap Print Kontakt Dansk

Aalborg . Aarhus . Odense . København

Advanced surveillance solutions

Sikom sikre arresthusene i Danmark.


Personalets sikkerhed i arresthusene, bæres oppe af elektroniske sikringssystemer.

En stor del af de Danske arresthuse er bygget for næsten 150 år siden, hvilket er en udfordring når man skal sikre i og på bygningen.

Til at hjælpe personalet i dagligdagen er kamerainstallationen et vigtigt arbejdsredskab, men cellekalds- og samtaleanlæg er mindst lige så vigtige.
Der ud over sikres ringmur, hegn og gårdtur for at undgå at arrestanter kan flygte, men samtidigt sikres der også mod at udefrakommende elementer kan komme ind.

En ringmur kan sikres med mikrobølgedetektorer, infrarøde barrierer eller læserscannere.
Med intelligent videoanalyse er det også muligt at sikre ringmur, hegn og facader eller alle de udvendige områder med infrarøde og termiske kamera.

Med et management system bindes alle sikringssystemer sammen, herunder er også personalets håndbårne radioer og telefonen, bygnings automation samt alarmer fra køle- og fryseskab.
Dette giver en homogen og overskuelig behandling af alle alarmer, samt hurtig reaktion og kommunikation.

Vil du vide mere omkring sikring i arresthuse, fængseler og sikrede institutioner, er du velkommen til at kontakte Morten Hansen på tlf. +45 8764 6000 eller på mail mh@sikomdanmark.dk   

Du kan læse mere omkring sikring af fængsler og sikrede institutioner her 


Om arresthusene i Danmark:
De 36 arresthuse i Danmark, fordelt over hele landet. I fængslerne i Vridsløselille, Østjylland og Nyborg er der særlige arrestafdelinger. Desuden er Københavns Fængsler et fælles navn for tre arresthuse (Vestre, Blegdammen og Politigården).
Arresthusene er fordelt over hele landet og har plads til cirka 1150 indsatte. Dertil kommer Københavns Fængsler med plads til cirka 550 indsatte.
I arresthusene, herunder Københavns fængsler, sidder især varetægtsfængslede, hvis sag er under efterforskning eller behandling. Desuden benyttes arresthusene i et vist omfang til afsoning af kortere straffe.