Til forsiden Sitemap Print Kontakt Dansk

Aalborg . Aarhus . Odense . København

Advanced surveillance solutions

Retssale - Domstol - Domstolsstyrelsen

SIKOM har for flere af landets by- og landsretter løst opgaver som kameraovervågning, venterumsanlæg, samtaleanlæg, konferenceanlæg og mikrofonanlæg.


Der ud over er adgangskontrol, informationsskærme og booking af retslokaler også nogle af SIKOMs øvrige kompetencer.

SIKOMs venterumsanlæg eller cellekald systemer er installeret i næsten alle landets retssale, inklusiv Østre Landsret og Vestre Landsret. Der ud over på Færørene og Grønland.
Venterumsanlægget opfylder ombudsmandens krav og retningslinjer, og vi benytter kun godkendte sikringsarmaturer.

SIKOM har installeret kameraovervågning i blandt andet Århus, Viborg, Odense Helsingør m.fl.

Du kan læse mere omkring venterums-, detentions- og cellekaldssystemer her

Vil du vide mere omkring løsninger til retssale, er du velkommen til at kontakte Frank Hansen på +45 8764 6000 eller på fbh@sikomdanmark.dk  

 

OM DOMSTOLSSTYRELSEN

Domstolsstyrelsen har til opgave at administrere og udvikle Danmarks Domstole.
Domstolsstyrelsen blev oprettet som en ny, selvstændig statsinstitution den 1. juli 1999.
Domstolsstyrelsen ledes af en bestyrelse og en direktør. Domstolsstyrelsen hører ressortmæssigt under Justitsministeriet, men justitsministeren kan ikke bestemme over styrelsen og kan ikke ændre styrelsens afgørelser.
Bestyrelsen er den øverste ledelse og har det overordnede ansvar for Domstolsstyrelsens virksomhed. Den daglige ledelse er lagt i hænderne på direktøren, som er ansat af og kan afskediges af bestyrelsen.
Sammensætningen af Domstolsstyrelsens bestyrelse er fastsat i lov om Domstolsstyrelsen