Til forsiden Sitemap Print Kontakt Dansk

Aalborg . Aarhus . Odense . København

Advanced surveillance solutions

Rådgivning

SIKOM Danmark A/S yder bistand til rådgivere og virksomheder.


Flere af Danmarks største virksomheder og rådgivningsfirmaer har i årevis benyttet os som samarbejdspartner i forbindelse med projektering at højsikkerhedssystemer.

Vi har oparbejdet denne ekspertise gennem mere end 10 år og over 350 projekter.

SIKOM Danmark A/S råder over en medarbejderstab bestående af ingeniører, el-installatører, radiomekanikere, elektrikere, elektronikteknikere og tekniske tegnere.

Vi har en bred og loyal kundekreds der bidrager til at medarbejderne hos SIKOM Danmark A/S altid er på forkant med den teknologiske udvikling.


Vores kundeportefølje fordeler sig således:

• Fængsler
• Politistationer
• Arresthuse
• Affalds- og kraftvarmeværker
• Havne
• Ambassader
• Museer
• Pengeinstitutter
• Broer og tunneler
• Produktionsvirksomheder
• Finansielle og revisions virksomheder
• VIP kunder
• Kæde virksomheder