Til forsiden Sitemap Print Kontakt Dansk

Aalborg . Aarhus . Odense . København

Advanced surveillance solutions

Offentlige indkøbsaftaler

Moderniseringsstyrelsen har indgået en indkøbsaftale med SIKOM Danmark på en Rammeaftale vedrørende indkøb af Serviceydelser og Produkter for AIA og ADK (AIA/ADK-aftalen)

 

 Hvem kan gøre brug af aftalen:

  • Statslige institutioner
  • Kommuner og regioner
  • Selvejende institutioner mv., hvis bevilling er optaget på finansloven
  • Danmarks Nationalbank
  • Folketinget
  • Dansk Institut for Internationale studier
  • Institut for Menneskerettigheder

I skal være hjemmehørende i Region Syddanmark, Region Midtjylland eller Region Nordjylland

 

 Hvilke ydelser er omfattet af aftalen:

  • Serviceydelser, omfattende serviceeftersyn, tilkald, hastetilkald, fuldservice og be-redskab vedrørende AIA og ADK-anlæg samt levering, reparation, installation, ændring, konfiguration mv. af AIA og ADK-anlæg og tilbehør hertil.
  • Produkter: AIA og ADK, omfattende advarselsenhed, AIA-nøgleboks, aktiv infra-rød detektor, akustisk glasbrudsdetektor, håndsender, røgdetektor, overfaldstryk, kontakt til vanddetektering, radiomodul, keypad, fjernbetjening, betjeningspanel, bokskontakt, centraludstyr, forbikobler, gruppeudvidelsesmodul, kombinationsde-tektor, magnetkontakt, mikrobølgedetektor, passiv glasbrudsdetektor, passiv infra-rød detektor, seismisk detektor, strømforsyning, transmissionsudstyr, styringsen-hed til ADK, kortlæsere, adgangsmedier, elektromekanisk lås, motorslutblik, nøgle til cylinderlås, cylinder, mekanisk låsekasse til cylinderlås, dørpumpe, tågesikrings-anlæg, kabler og kabelrør.

Omkring Serviceydelser skal det bemærkes, at der alene er tale om Serviceydelser på Åbne anlæg, jf. definitionen i Bilag 0. Det skal ligeledes bemærkes, at udbuddet ikke omfatter fx software til sikringsstyringssystemer til PC. Således er den eneste type af
Side 9 af 25 software, der indgår i nærværende udbud, den software, der evt. indgår i selve produk-terne på Rammeaftalen.

Vil I gøre brug af indkøbsaftalen kontakt Morten Pedersen på tlf. +45 8764 6000 eller på mail: mp@sikomdanmark.dk