Til forsiden Sitemap Print Kontakt Dansk

Aalborg . Aarhus . Odense . København

Advanced surveillance solutions

Lager og logistik

Integrerede systemer løser både logistiske, sikkerhedsmæssige og ressourcemæssige problemer.

SIKOM har i mere end 10 år leveret integrerede løsninger til både logistikvirksomheder, energisektoren, havne, dagligvaregrossister og fængsler.

Typisk er alle de decentrale systemer installeret, men ikke integreret. 
Ved at integrere logistiksystemer med adgangskontrol, IP-samtaleanlæg og kameraovervågning, opnås store ressourcemæssige  og der med økonomiske besparelser.

På en havn hvor ISPS sikringen er installeret, giver det oftest problemer for de virksomheder der ligger inden for ISPS området.
På Århus Havn har man løst disse problemer ved at integrere adgangskontrol, samtaleanlæg og kameraovervågning, med logistik systemet ved AAK (Århus Kalshamn) og ALC (Århus Logistik Center).
Ligeledes har STARK og Vestas adgang til Århus Havns ADK (Adgangskontrol) system.
Samtidigt er ADK systemet integreret med BroBizz®  læsere, således at vognmandens BroBizz® sendere, kan give adgang til ISPS området.

Ved Dansk Supermarked Centrallager og JYDSK Centrallager, er de integrerede løsninger med til at holde gateområdet, og trailer området fri for "overnattende" kørertøjer.
Dette foregår ved at kørselsbookingsystemet er integreret med adgangskontrolsystemet.
Logistiksystemet er integreret med adgangskontrolsystemet, og giver chaufføren et booking slot (tid han må være på området), samt information om hvilken port han skal kører til.

På Grundfos er brovægtsystem, kameraovervågning, adgangskontrol og nummerpladegenkendelse integreret.
Dette sikre at restaffald konteres rigtigt, samt at containere og sættevogne kan spores ved ind og udkørsel fra lagerområdet.

Vil du vide mere omkring integrerede systemer til lager og logistik, er du velkommen til at kontakte Frank Hansen på +45 8764 6000 eller på fbh@sikomdanmark.dk