Til forsiden Sitemap Print Kontakt Dansk

Aalborg . Aarhus . Odense . København

Advanced surveillance solutions

Automatisk Indbruds Alarmanlæg (AIA)

Automatisk indbrudsalarm (AIA)


Et AIA-anlæg er konstrueret til automatisk at registrere indtrængen eller forsøg på indtrængen på et overvåget område (hegn eller mur) eller i en overvåget bygning eller i et lokale.

Et anlæg er ikke i sig selv en indbrudssikring, men en form for overvågning, der kan alarmere, hvis der bliver brudt ind i et område, lokale eller i en bygningen. Af samme grund bør man aldrig anvende et AIA-anlæg alene, men kun som en overvågning af den mekaniske indbrudssikring.
Og gerne suppleret med kameraovervågning. 

Der findes mange forskellige typer AIA-anlæg. Som oftest vil de være tilsluttet en kontrolcentral, og normalt til kontrolcentralen. Når der er indgået et alarmsignal til kontrolcentralen vil de efterfølgende tilkalde ejeren, en vagt eller politiet. Der kan yderligere være krav om, at alarmsignalet skal overføres til kontrolcentralen på en overvåget telelinje, ligesom der ved store risici kan være krav om, at telelinjen skal være forsynet med kryptering og/eller med identifikation af afsenderen.
I dag overføres de fleste alarmsignaler til kontrolcentralen over en overvåget IP-linie (ADSL). 

Når det handler om sikring af personer og værdier, er tryghed og tillid nogle af de væsentligste faktorer.

For at sikre at virksomhedens alarmsystem er up-to-date anbefaler vi, at anlægget og bygningen bliver efterset minimum en til to gange årlig.

For at minimere risikoen for indbrud, tyveri, ulykker, brande, eller andre trusler så som terror og spionage, er det en god ide at få besøg af en sikkerhedskonsulent, der sammen med kunden kan analysere bygninger og område og komme med en risikovurdering samt forslag til sikkerhedsforbedringer af virksomheden.

En risikovurdering sætter fokus på at overvåge, begrænse, minimere og sidst men ikke mindst  varsles, hvis en situation ændrer sig fra en potentiel risiko til en konkret trussel.


En tyverialarm har en beskyttende effekt på personer og værdier. Samtidigt har et tyverialarm system en stor præventiv effekt, og begrænser ofte omfanget af indbruddet.

SIKOM Danmark A/S kan også levere tyverialarmcentraler der er kombineret med et adgangskontrolsystem. Dette er særdeles effektivt og sikrer stor fleksibilitet, samtidigt med at fejlalarmer minimeres, og at der ikke er ulåste adgangsveje ind i bygningen.

Vil du vide mere om tyverialarmer er du velkommen til at kontakte Morten Hansen på mh@sikomdanmark.dk eller på tlf.: +45 87646000